Сайта вече стартира!

Има още няколко елемента за дооправяне, но така или иначе сайта е включен в глобалната мрежа и функционира.